President

måndag 23 maj 2022


”Tänk vad ett år kan gå fort, det känns som det går fortare för varje år, så även ett president år, som jag nu snart skall lägga bakom mig”.

Har varit ett roligt och inspirerande år. Jag har varit på informationträffarna, för inkommande presidenter och fick inblick vad som väntade. Trots förberedelser blev det mer jobb med ställda krav från Rotary, än vad jag först trodde. Fylla i mål och förväntningar på president året, som redovisas centralt och nu snart väntar slut summering, över vad vi i klubben har uppnått och vad som inte kunnat uppfylla. Brukar bli både ros och ris från DG/distriktsguvernör.

Vi är en Rotary klubb, med en relativt hög medelålder och vi har kanske därför lite svårigheter att kunna genomföra så många av insamlingsprojekt etc., som jag hade önskat mig. Vi har ju våra återkommande konserter och överskottet generar medel till stipendiefonden, som vi sedan har kunnat dela ut stipendier ur, till driftiga ungdomar i kommunen. Detta är för närvarande klubbens stora grej. Dessutom är klubbens medverkan på ”Var Dags mässa” ett bra tillfälle för Rotary att synas och visa på, att vi verkligen vill göra skillnad. Tack till er som jobbat med dessa aktiviteter. Nu i höst kommer det att presenteras ett sjukhus- projekt för klubben, som vi förhoppningsvis kan bli delaktiga i, vi har lämnat in en intresseanmälan. Detta kommer att diskuteras i höst vid kommande möte.

Vi har haft en bra fungerande styrelse, med mycket erfarenhet och kunnande om Rotary, som har varit ett mycket bra stöd. En del kräver mer arbetsinsatser, alla är viktiga i sina roller. Men, hjälper inte med bara välfungerande styrelse, klubbmedlemmarna är minst lika viktiga, utan er blir det inte mycket till klubb! Tack även till er som sköter och har skött anmälningar. Programkommittén har fått tag i intressanta föredragshållare, bra variation. Tack! Veckobrevskrivarna har sammanfattat det väsentliga från veckornas möten på ett trevligt sätt.

Emma Sjöstedt har varit Rotary utbytesstudent i Brasilien under ett läsår, det har resulterat i att det kommit studenter till Forshaga, som bott här i perioder hos Sussanne och Dan Sjöstedt. Vi har haft besök i klubben av Mia från Florida, Pete från West Virginia och Lorentzo från Italien. Mycket fina ungdomar, som snart lämnar Sverige för att åka till sina hemländer. I höst vill Emma komma till oss i klubben och berätta om sitt Brasilien år, gärna rätt tidigt under hösten.
En av de aktiviteter som ligger närmast i tid är vår bussresa till norra delarna av kommunen, det projekt som Nils-Erik Gunnarsson vurmat för och som vi kunde genomföra. En lyckad och trevlig söndagsutflykt. Tyvärr kunde inte Nils-Erik åka med på resan på grund hälstillståndet. Tack till Nils-Erik, för dina förberedelser.

Det har under mitt Rotary år varit mycket glädje, så var det var när jag fick hälsa en ny medlem välkommen Arve Opperud, målet var dock tre. Minde glädjande var när vi fick ta avsked i Forshaga kyrka, av en av våra trognaste medlemmar Ola Wessmark. Nestorn som tillförde mycket till klubben, en glädje- och historieberättare, som vi saknar mycket. Ola var mån om ”Tures bössa”, han pratade och ivrade för att ge pengar i bössan, eller böta som han sa.

Det har varit en trogen skara som har samlas till veckomötena i Forshaga hotell. Tyvärr så har vi medlemmar som av en eller annan orsak inte har möjlighet att vara med så ofta, på grund av sjukdom, arbete el. annan anledning. Oftast har vi varit mellan 12-14 st. närvarande på våra möten, vilket är bra. Trevligt att få träffas och många längtar till onsdagskvällen. Vi månar om varandra och alla är viktiga i vår verksamhet, utifrån sina förutsättningar och möjligheter. Många är de klubbar har inte så bra uppslutning i förhållande till totala antal medlemmar.

Nu ska jag snart lämna över ordförandeklubban och presidentskapet till Gunvor Kullgren, som med kvinnlig list och kunnighet, leda Rotaryarbetet i klubben under kommande perioden. Inkommande president kommer Hans Lindquist att vara och undertecknad som past president. Jag tror verkligen på Rotary, vi har en viktig uppgift att få göra skillnad och jobba utifrån vårt motto: ”Omtanke utan baktanke”, utifrån de nuvarande förutsättningarna i klubben.

Tack till er alla goa Rotaryvänner i klubben för det förtroende jag fick att leda klubbens verksamhet året 2016/2017, jag har utifrån mina förutsättningar försökt att uppfylla och förverkliga de ställda målen och förväntningarna.

Mitt som avgående president och klubbens motto har varit: "Forshaga-Deje Rotaryklubb - Vi, vill göra skillnad". Ett motto som väl överensstämmer med Rotarys hela verksamhet både lokalt och internationellt. "Service above self/ Omtanke utan baktanke".

Nu överlämnar jag Rotarykedjan och presidentnål till Gunvor Kullgren, och önskar henne all lycka och framgång under sitt president år 2017/2018.

 

Vänliga sommarhälsningar

Sven-Åke Asplund/ President 2016/2017


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.